Gaude Maria

Maryja Matką Chrystusa-Kapłana, a w szczególny sposób, Matką każdego kapłana

Kapłaństwo

Maryja Matką Chrystusa-Kapłana, a w szczególny sposób, Matką każdego kapłana

W swojej adhortacji do kapłanów, Menti nostrae, Pius XII zauważa, że „kapłani ze szczególnej racji mogą być zwani synami Najświętszej Maryi Panny” i że „jako Rodzicielka Przedwiecznego Kapłana, jest Ona tym samym kochającą Matką katolickiego kleru”. Przyjrzyjmy się bliżej...