Gaude Maria

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (3)

Organizacja Kościoła

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (3)

W kapłaństwie przekazanym ludziom władza święceń kapłańskich jest substancją, podczas gdy jurysdykcja jest regulacją czynów, wypełnieniem święceń. Poprzez święcenia kapłańskie kapłan wychodzi od Chrystusa i wówczas rodzi się w Jego wiecznym kapłaństwie. Tak jak Adam jest...

Starotestamentalne korzenie (1)

Historia Kościoła

Starotestamentalne korzenie (1)

W pogaństwie widzimy w części bezwiedne, w części świadome pragnienie, w żydostwie zaś rzeczywiste zapoczątkowanie zbawienia. Jeżeli więc zadaniem Greków było rozwijać wiedzę i sztukę, a Rzymian wykształcić ustrój polityczny i prawny, to wszechświatowe znaczenie historyczne...

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (2)

Organizacja Kościoła

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (2)

Chrystus jest Głową Kościoła powszechnego i sam mu przewodniczy. Jednocześnie rządzi także diecezjami i parafiami za pośrednictwem pasterzy, którzy rządzą w Jego imieniu i powagą Jego autorytetu. Szczególnie w Rzymie, najważniejszej i centralnej diecezji całego Kościoła, Chrystus...

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (1)

Organizacja Kościoła

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (1)

W Trójcy odnajdujemy prototyp, według którego Bóg zbudował swój Kościół. Poprzez Kościół i w Kościele Jezus zbiera swoje dzieci, włączając je do mistycznego ciała, tworząc z nich swoje nowe ciało i krew, budując swój Kościół z grzesznych, rozproszonych dzieci Adama. Poprzez...

Katolicyzm a filozofia (1)

Filozofia

Katolicyzm a filozofia (1)

Jest coś zaskakującego w zarzucie tak często wysuwanym przez dogmatykę reformowaną, jakoby katolickie ujęcie problemu [wiary] przeceniało nadmiernie prawa rozumu ze szkodą dla wiary i umniejszało przez to bezwzględny szacunek, jaki człowiek winien jest majestatowi słowa Bożego....