Gaude Maria

Maryja jako Nowa Ewa w nauczaniu Ojców Kościoła

Mariologia

Maryja jako Nowa Ewa w nauczaniu Ojców Kościoła

Jako że nasz pierwotny upadek nastąpił, gdy kobieta poczęła w sercu truciznę węża, nie jest zaskoczeniem, że nasze zbawienie przyszło, gdy kobieta poczęła w swym łonie ciało Wszechmogącego. Oboje, mężczyzna i kobieta, upadli: oboje musieli zostać przywróceni. Przez kobietę...

Maryja Współodkupicielka w nauczaniu papieży

Mariologia

Maryja Współodkupicielka w nauczaniu papieży

Święty Pius X twierdził, że Maryja, Odkupicielka upadłej ludzkości, współpracowała z Chrystusem nawet na Kalwarii, a tym samym, choć w mniejszym stopniu, wysłużyła to, co On wysłużył dla nas ze ścisłej sprawiedliwości. Papież Benedykt XV wymownym językiem oświadczył, że...

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Mariologia

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Jakaż jest siła dowodowa typów? Typ jest proroctwem realnym w odróżnieniu od proroctwa słownego; dowód, więc, na nim oparty, polega na tym, że Bóg, przewidujący przyszłość, wskazuje ją przez pewne rzeczy, zdarzenia lub osoby, które nazywają się typem. Jeśli można dowieść, że...

Maryja tarczą wiary (2): proroctwa maryjne

Mariologia

Maryja tarczą wiary (2): proroctwa maryjne

Podobnie jak sam Zbawiciel, tak i Matka Jego była przedmiotem myśli i tęsknoty proroków, dlatego zwie Ją Kościół Królową patriarchów, Królową proroków, podobnie jak nazywa Jezusa Królem patriarchów. Bóg Ją „posiadł na początku dróg swoich, pierwej niźli co uczynił od...

Narodzenie Chrystusa

Mariologia

Narodzenie Chrystusa

Długo wyczekiwany przez narody, obiecany Jednorodzony, Odkupiciel, o którego przyjście wierni modlili się tysiące pełnych znoju lat, przyszedł wreszcie na ziemię w małej wiosce Betlejem, gdy na tym świecie walczącym przez krótki czas zapanował pokój. Pokój ów był trudny, bowiem...