Gaude Maria

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Mariologia

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Jakaż jest siła dowodowa typów? Typ jest proroctwem realnym w odróżnieniu od proroctwa słownego; dowód, więc, na nim oparty, polega na tym, że Bóg, przewidujący przyszłość, wskazuje ją przez pewne rzeczy, zdarzenia lub osoby, które nazywają się typem. Jeśli można dowieść, że...

Maryja tarczą wiary (2): proroctwa maryjne

Mariologia

Maryja tarczą wiary (2): proroctwa maryjne

Podobnie jak sam Zbawiciel, tak i Matka Jego była przedmiotem myśli i tęsknoty proroków, dlatego zwie Ją Kościół Królową patriarchów, Królową proroków, podobnie jak nazywa Jezusa Królem patriarchów. Bóg Ją „posiadł na początku dróg swoich, pierwej niźli co uczynił od...

Narodzenie Chrystusa

Mariologia

Narodzenie Chrystusa

Długo wyczekiwany przez narody, obiecany Jednorodzony, Odkupiciel, o którego przyjście wierni modlili się tysiące pełnych znoju lat, przyszedł wreszcie na ziemię w małej wiosce Betlejem, gdy na tym świecie walczącym przez krótki czas zapanował pokój. Pokój ów był trudny, bowiem...

Niepokalane Poczęcie

Mariologia

Niepokalane Poczęcie

Definiując dogmat o Niepokalanym Poczęciu, wyjaśniono, że (1) Maryja, będąc dzieckiem Adama, potrzebowała zasług Chrystusa i że (2) to dzięki tym zasługom została zachowana od pierwszej chwili swego istnienia od najdrobniejszej skazy grzechu. Maryja byłaby nieodpowiednim sanktuarium...

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

Mariologia

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

W ciągu tych wszystkich pełnych trudu stuleci odkąd Dominik jako pierwszy nauczał Różańca, dla milionów dusz ta niebiańska koronka była ostatnią deską ratunku, by dostać się do Nieba. Podczas okropnych prześladowań szerzących się w kolejnych krajach, chrześcijanie, którzy...