Gaude Maria

Maryja tarczą wiary, czyli miejsce Matki Bożej w apologii chrześcijańskiej (2)

Mariologia

Maryja tarczą wiary, czyli miejsce Matki Bożej w apologii chrześcijańskiej (2)

Otóż sporą część tych czynów Bożych dokonał Bóg dla Maryi i przez Maryję, podnosząc Ją w ten sposób do zaszczytu kolumny prawdy w znaczeniu biernym i czynnym. Uwydatnia się to szczególnie jasno w proroctwach. Proroctwa dotyczące Maryi dowodzą, że jest Ona w sposób nadzwyczajny...

Życie w zjednoczeniu z Maryją – jedność woli (2)

Mariologia

Życie w zjednoczeniu z Maryją – jedność woli (2)

Obowiązki stanu, zdarzenia zewnętrzne i natchnienia łaski objawiają nam życzenia i pragnienia naszej Matki Niebieskiej. Dostosowanie się do wszystkich tych wskazówek, ujawniających Jej intencje w stosunku do nas, oznacza życie w bliskim z Nią zjednoczeniu, co jest możliwe poprzez naszą...

Życie w zjednoczeniu z Maryją – jedność woli (1)

Mariologia

Życie w zjednoczeniu z Maryją – jedność woli (1)

Doskonałość zjednoczenia z Maryją nie polega jednak na postawie umysłu, ale na dyspozycji woli. „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, co czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach”. I to nie ci, którzy mówią: „Matko! Matko!”,...

Maryja tarczą wiary, czyli miejsce Matki Bożej w apologii chrześcijańskiej (1)

Mariologia

Maryja tarczą wiary, czyli miejsce Matki Bożej w apologii chrześcijańskiej (1)

Sztuka i nauka, wiara ludzi prostych i przenikliwość mędrców składały się na wieniec chwały, zdobiący Matkę Chrystusową, Maryję. Lecz jak każda wiosna jest niewyczerpana w rodzeniu coraz to nowego kwiecia, tak też każdy wiek w coraz to nowy sposób usiłuje objawić cześć i...