Gaude Maria

Maryja nauczy cię wytrwałości

Mariologia

Maryja nauczy cię wytrwałości

W bliskości Maryi zapomnisz o własnym dobru i będziesz myślał tylko o Chrystusie, który liczy na ciebie i o duszach, które na ciebie czekają. Kiedy zaatakują cię pokusy skłaniające do niewierności, Maryja sprawi, że powiesz, jak kiedyś Piotr: „Panie! Do kogóż pójdziemy? Ty masz...

Kochać Maryję Sercem Jezusa, a Jezusa Sercem Maryi

Mariologia

Kochać Maryję Sercem Jezusa, a Jezusa Sercem Maryi

Święty Jan Eudes mówi o „kochaniu Jezusa sercem Maryi, a Maryi sercem Jezusa”. To wyrażenie, w różnych jego formach, można często usłyszeć z ust wielu dusz maryjnych. Już św. Anzelm, pięć wieków przed św. Janem Eudesem, ułożył następującą modlitwę: „O, dobry Synu, przez...

Maryja wzorem wiary

Mariologia

Maryja wzorem wiary

Maryja jest gwiazdą morską nie tylko jako zwia­stunka „Słońca sprawiedliwości", lecz także jako drogo­wskaz wiernych, żeglujących po burzliwym morzu tego świata. „Jej życie chwalebne, światło dało światu, jej życie wzniosłe wszystek oświeca Kościół". Do niej stosuje...

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Mariologia

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Krótka chwila pokłonu Mędrców przeminęła rychło, ale utrwaliła się na długo w umyśle Maryi, i tym mocniej zakorzeniała się w miarę wzrostu jej wiary. Dziwnym zrządzeniem woli Bożej, która objawiała się za każdym razem w sposób nadprzyrodzony, zaszły w krótkim odstępie czasu...

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Mariologia

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Jest Ona Matką Jezusa. Jakiego Jezusa? Tego, który swoje doczesne narodzenie z Matki czyni odblaskiem przedwiecznego swego narodzenia z Ojca. Tego, który narodzonych z ludzi przemienia cudownie i odnawia w nieznany dotąd sposób. Tego, który swoim narodzeniem ocala narodzonych do życia...