Gaude Maria

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

Mariologia

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

W ciągu tych wszystkich pełnych trudu stuleci odkąd Dominik jako pierwszy nauczał Różańca, dla milionów dusz ta niebiańska koronka była ostatnią deską ratunku, by dostać się do Nieba. Podczas okropnych prześladowań szerzących się w kolejnych krajach, chrześcijanie, którzy...

Narodzenie Najświętszej Panny i nadanie Jej imienia „Maryja”

Mariologia

Narodzenie Najświętszej Panny i nadanie Jej imienia „Maryja”

Wezwanie tego imienia ratuje we wszelakich pokusach, bo Maryja nie tylko sama pokonała węża piekielnego, ale także i dzieciom swoim wyprasza siłę i męstwo w walce. Ona też objawiła św. Brygidzie, że nie masz na ziemi tak wielkiego grzesznika, od którego by szatan nie odstąpił, byleby...

Maryja - Królową dusz walczących, szczególnie w obecnych czasach

Mariologia

Maryja - Królową dusz walczących, szczególnie w obecnych czasach

Przez Maryję zaczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Maryja nie pojawiła się prawie wcale przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa… Jednak przy powtórnym Jego przyjściu Duch Święty musi dać poznać i objawić Maryję, aby przez Nią ludzie mogli...

Maryja nauczy cię wytrwałości

Mariologia

Maryja nauczy cię wytrwałości

W bliskości Maryi zapomnisz o własnym dobru i będziesz myślał tylko o Chrystusie, który liczy na ciebie i o duszach, które na ciebie czekają. Kiedy zaatakują cię pokusy skłaniające do niewierności, Maryja sprawi, że powiesz, jak kiedyś Piotr: „Panie! Do kogóż pójdziemy? Ty masz...

Kochać Maryję Sercem Jezusa, a Jezusa Sercem Maryi

Mariologia

Kochać Maryję Sercem Jezusa, a Jezusa Sercem Maryi

Święty Jan Eudes mówi o „kochaniu Jezusa sercem Maryi, a Maryi sercem Jezusa”. To wyrażenie, w różnych jego formach, można często usłyszeć z ust wielu dusz maryjnych. Już św. Anzelm, pięć wieków przed św. Janem Eudesem, ułożył następującą modlitwę: „O, dobry Synu, przez...