Gaude Maria

Św. Józef a „czasy łoskotu”

Święci maryjni

Św. Józef a „czasy łoskotu”

Wokół kwestii „uciszenia wewnętrznego”, jak wokół każdej sprawy, o znaczeniu doniosłym i ogólnoludzkim, obraca się również sporo nieporozumień. Wyobrażamy sobie, iż da się ono wyłącznie osiągnąć drogą milczenia, a przecież na ustawiczne milczenie nas nie stać, bo życie...

Maryja jako Nowa Ewa w nauczaniu Ojców Kościoła

Mariologia

Maryja jako Nowa Ewa w nauczaniu Ojców Kościoła

Jako że nasz pierwotny upadek nastąpił, gdy kobieta poczęła w sercu truciznę węża, nie jest zaskoczeniem, że nasze zbawienie przyszło, gdy kobieta poczęła w swym łonie ciało Wszechmogącego. Oboje, mężczyzna i kobieta, upadli: oboje musieli zostać przywróceni. Przez kobietę...

Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny

Do pobrania

Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny

Małe Oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny jest modlitwą natchnioną przez Ducha Świętego, choć dużo prostszą w swej formie niż Brewiarz. Towarzyszy Kościołowi już od ponad dziesięciu wieków. Modlitwa ukochana przez dzieci Maryi i znienawidzona przez wrogów...

Maryja Współodkupicielka w nauczaniu papieży

Mariologia

Maryja Współodkupicielka w nauczaniu papieży

Święty Pius X twierdził, że Maryja, Odkupicielka upadłej ludzkości, współpracowała z Chrystusem nawet na Kalwarii, a tym samym, choć w mniejszym stopniu, wysłużyła to, co On wysłużył dla nas ze ścisłej sprawiedliwości. Papież Benedykt XV wymownym językiem oświadczył, że...

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Mariologia

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Jakaż jest siła dowodowa typów? Typ jest proroctwem realnym w odróżnieniu od proroctwa słownego; dowód, więc, na nim oparty, polega na tym, że Bóg, przewidujący przyszłość, wskazuje ją przez pewne rzeczy, zdarzenia lub osoby, które nazywają się typem. Jeśli można dowieść, że...