Gaude Maria

Rola Matki Bożej z Lourdes w życiu św. Maksymiliana Kolbe

Objawienia

Rola Matki Bożej z Lourdes w życiu św. Maksymiliana Kolbe

W Lourdes Matka Boża objawiła się św. Bernadecie Soubirous osiemnaście razy, pomiędzy 11 lutego a 16 lipca 1858 r. 14 lutego miało miejsce drugie z objawień, w czasie którego Bernadeta zaczęła kropić grotę święconą wodą. Im więcej jej wylewała, tym bardziej "Pani" się...

Św. Stanisław Kostka (2) – dom rodzinny

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (2) – dom rodzinny

Małgorzata była jedną z tych niewielu niewiast, z tych szczęśliwych matek, które mogły modlić się do swego dziecka i być świadkiem powszechnej czci oddawanej synowi. To szczęście matki wysłużyła sobie nie tylko przez fakt fizycznego zrodzenia Stanisława, ale przez urabianie całej...

Św. Stanisław Kostka (1): najbliższe otoczenie Świętego

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (1): najbliższe otoczenie Świętego

Szlachta mazowiecka była religijna i szczerze przywiązana do Kościoła katolickiego. I chociaż nowinki religijnej obejmowały inne połacie Polski, chociaż husytyzm już wcześniej przed reformacją nawiedzał sąsiednią ziemię dobrzyńską, to jednak nie dosięgnął województw...

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Mariologia

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Krótka chwila pokłonu Mędrców przeminęła rychło, ale utrwaliła się na długo w umyśle Maryi, i tym mocniej zakorzeniała się w miarę wzrostu jej wiary. Dziwnym zrządzeniem woli Bożej, która objawiała się za każdym razem w sposób nadprzyrodzony, zaszły w krótkim odstępie czasu...

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Mariologia

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Jest Ona Matką Jezusa. Jakiego Jezusa? Tego, który swoje doczesne narodzenie z Matki czyni odblaskiem przedwiecznego swego narodzenia z Ojca. Tego, który narodzonych z ludzi przemienia cudownie i odnawia w nieznany dotąd sposób. Tego, który swoim narodzeniem ocala narodzonych do życia...