Gaude Maria

Siła miłości Boga

Święci maryjni

Siła miłości Boga

Z okazji uroczystości św. Alberta Wielkiego w dniu 15 listopada, przypominamy fragment przypisywanego mu dzieła "O jedności z Bogiem" - "Siła miłości Boga". "Miłość jest życiem duszy, jej szatą godową, jej doskonałością. Na miłości opiera się prawo, prorocy i nauki Pana (Mt 22,...

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

Mariologia

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

W ciągu tych wszystkich pełnych trudu stuleci odkąd Dominik jako pierwszy nauczał Różańca, dla milionów dusz ta niebiańska koronka była ostatnią deską ratunku, by dostać się do Nieba. Podczas okropnych prześladowań szerzących się w kolejnych krajach, chrześcijanie, którzy...

Dusza apostolstwa - nabożeństwo do Niepokalanej Matki

Święci maryjni

Dusza apostolstwa - nabożeństwo do Niepokalanej Matki

Czy człowiek apostołujący ma wyrwać duszę z grzechu, czy ma w niej rozwinąć cnoty, zawsze powinien mieć jako pierwszy cel, za przykładem św. Pawła, zrodzić Zbawiciela w tych duszach. A ponieważ, jak powiada Bossuet, Bóg postanowił dać nam Zbawiciela za pośrednictwem Maryi,...

Narodzenie Najświętszej Panny i nadanie Jej imienia „Maryja”

Mariologia

Narodzenie Najświętszej Panny i nadanie Jej imienia „Maryja”

Wezwanie tego imienia ratuje we wszelakich pokusach, bo Maryja nie tylko sama pokonała węża piekielnego, ale także i dzieciom swoim wyprasza siłę i męstwo w walce. Ona też objawiła św. Brygidzie, że nie masz na ziemi tak wielkiego grzesznika, od którego by szatan nie odstąpił, byleby...

Św. Stanisław Kostka (5) – Podróż Stanisława z Wiednia do Rzymu

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (5) – Podróż Stanisława z Wiednia do Rzymu

Była to trzynasta niedziela po Zielonych Świątkach, w uroczystość św. Wawrzyńca. W przeddzień, w sobotę napisał Stanisław krótki list, w którym tłumaczył się przed Pawłem i Bilińskim ze swego czynu. Oznajmił mianowicie, że jest powołany od Boga do zakonu, a ponieważ nie może...