Gaude Maria

150 Ave Maria - modlitwa najmilsza Maryi

Objawienia

150 Ave Maria - modlitwa najmilsza Maryi

Najświętsza Maryja Panna objawiła nam nie tylko to, że medytacja 15 tajemnic różańcowych jest Jej najmilsza, ale także to, że pozostaje najskuteczniejsza w walce o życie wieczne....

Objawienie Maryi w La Salette

Objawienia

Objawienie Maryi w La Salette

W roziskrzonym świetle ukazują się dwie ręce, w rękach zaś ukryta twarz. Coraz wyraźniej zarysowuje się kształt postaci. Zdaje się siedzieć, pochylona z głową do przodu, jak kobieta, którą przygniata ciężkie brzemię lub wielkie cierpienie. Następnie świetlista kula zaczyna się...

Moja Matka

Do pobrania

Moja Matka

Proste, ale głębokie dzieło poświęcone Maryi jako naszej duchowej Matce. Książka podziwiana i polecana przez św. Maksymiliana...

Żywot Świętego Bernarda (3): Przyjęcie do zakonu i nowicjat

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (3): Przyjęcie do zakonu i nowicjat

Pomimo ustawicznego czuwania nad sobą, aby najmniejszego błędu nie popełnić i ściśle zachować regułę nie tylko pozornie, ale wolą i sercem, dopuścił się jednak dwóch lekkich przewinień, które go do tym większej gorliwości i baczności nad sobą samym pobudzały. Po wstąpieniu do...

Żywot Świętego Bernarda (2): Walka przed wstąpieniem do klasztoru

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (2): Walka przed wstąpieniem do klasztoru

Bernard zapragnął wstąpić do surowego nowo powstałego klasztoru Cystersów. Aby jednak łatwiej zrozumieć przemianę w duszy Świętego, który, porzucając świat, poddał się pod jarzmo trudnej reguły cysterskiej, warto rozważyć pokrótce walkę, jaką stoczył w duszy, nad...