Gaude Maria

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Mariologia

Maryja tarczą wiary (3): proroctwa maryjne

Jakaż jest siła dowodowa typów? Typ jest proroctwem realnym w odróżnieniu od proroctwa słownego; dowód, więc, na nim oparty, polega na tym, że Bóg, przewidujący przyszłość, wskazuje ją przez pewne rzeczy, zdarzenia lub osoby, które nazywają się typem. Jeśli można dowieść, że anty-typ odpowiada typowi, i jeżeli można się upewnić, że Bóg w typie miał na myśli anty-typ, że np. przez baranka wielkanocnego chciał zwrócić uwagę na przyszłego Zbawiciela, to wtedy takie przedobrażenie tak samo dowodzi prawdziwości przedmiotu przedobrażonego, jak proroctwo dowodzi prawdziwości rzeczy przepowiedzianej: przedmiot ten jest wtedy przez Boga przewidzianym, przepowiedzianym, obiecanym i nakreślonym, a zatem prawdziwym....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Kiedy odczuwasz udrękę, idź do Matki Bożej

Fragment rozważania Ojca Świętego, poprzedzający niedzielną modlitwę „Anioł Pański”....

Pogłębienie duchowej drogi o. Kolbego w 125. rocznicę urodzin

Abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, zachęca do pogłębiania duchowej drogi Ojca Maksymiliana Kolbego i odkrywania jego pism....

Encyklika Piusa XI MORTALIUM ANIMOS: O popieraniu prawdziwej jedności religii

Organizacja Kościoła

Encyklika Piusa XI MORTALIUM ANIMOS: O popieraniu prawdziwej jedności religii

W styczniu br. w różnych miastach Polski protestancka organizacja Ekumenia organizuje szereg imprez poświęconych tematyce jedności chrześcijan. Z tej okazji wszystkim wiernym przypominamy Encyklikę Ojca Świętego Piusa XI MORTALIUM ANIMOS, zgodnie z którą Kościół Katolicki zabrania...

Maryja tarczą wiary (2): proroctwa maryjne

Mariologia

Maryja tarczą wiary (2): proroctwa maryjne

Podobnie jak sam Zbawiciel, tak i Matka Jego była przedmiotem myśli i tęsknoty proroków, dlatego zwie Ją Kościół Królową patriarchów, Królową proroków, podobnie jak nazywa Jezusa Królem patriarchów. Bóg Ją „posiadł na początku dróg swoich, pierwej niźli co uczynił od...

Narodzenie Chrystusa

Mariologia

Narodzenie Chrystusa

Długo wyczekiwany przez narody, obiecany Jednorodzony, Odkupiciel, o którego przyjście wierni modlili się tysiące pełnych znoju lat, przyszedł wreszcie na ziemię w małej wiosce Betlejem, gdy na tym świecie walczącym przez krótki czas zapanował pokój. Pokój ów był trudny, bowiem...

Niepokalane Poczęcie

Mariologia

Niepokalane Poczęcie

Definiując dogmat o Niepokalanym Poczęciu, wyjaśniono, że (1) Maryja, będąc dzieckiem Adama, potrzebowała zasług Chrystusa i że (2) to dzięki tym zasługom została zachowana od pierwszej chwili swego istnienia od najdrobniejszej skazy grzechu. Maryja byłaby nieodpowiednim sanktuarium...

Siła miłości Boga

Święci maryjni

Siła miłości Boga

Z okazji uroczystości św. Alberta Wielkiego w dniu 15 listopada, przypominamy fragment przypisywanego mu dzieła "O jedności z Bogiem" - "Siła miłości Boga". "Miłość jest życiem duszy, jej szatą godową, jej doskonałością. Na miłości opiera się prawo, prorocy i nauki Pana (Mt 22,...

Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje - wykład Abp Jana Pawła Lengi

Organizacja Kościoła

Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje - wykład Abp Jana Pawła Lengi

Arcybiskup Jan Paweł Lenga MIC: Słowo pasterskie podczas konferencji w Niepokalanowie, 15.09.2018. Słowo wygłoszone 15 września Roku Pańskiego 2018 w Niepokalanowie podczas konferencji zorganizowanej w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie – „Kościół Katolicki w czasach...