Gaude Maria

Siła miłości Boga

Święci maryjni

Siła miłości Boga

Z okazji uroczystości św. Alberta Wielkiego w dniu 15 listopada, przypominamy fragment przypisywanego mu dzieła "O jedności z Bogiem" - "Siła miłości Boga". "Miłość jest życiem duszy, jej szatą godową, jej doskonałością. Na miłości opiera się prawo, prorocy i nauki Pana (Mt 22, 40). Dlatego Apostoł napisał do Rzymian: „Pełnią tedy Prawa jest miłość” (Rz 13, 10), a w pierwszym liście do Tymoteusza: „Celem zaś przykazania jest miłość” (1 Tym 1, 5)."...

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Ojciec Święty zachęca do odmawiania Różańca Świętego

Ojciec Święty zachęca wiernych na całym świecie do odmawiania przez cały październik codziennie Różańca Świętego, w celu zjednoczenia się w komunii i pokucie, jako lud Boży, prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, aby chronili Kościół od diabła. ...

Przesłanie Papieża Franciszka na 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki

Drodzy młodzi Przyjaciele, ... miejcie odwagę! Świat potrzebuje Waszej wolności ducha, waszego ufnego patrzenia w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, dobra i piękna. ...

Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje - wykład Abp Jana Pawła Lengi

Organizacja Kościoła

Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje - wykład Abp Jana Pawła Lengi

Arcybiskup Jan Paweł Lenga MIC: Słowo pasterskie podczas konferencji w Niepokalanowie, 15.09.2018. Słowo wygłoszone 15 września Roku Pańskiego 2018 w Niepokalanowie podczas konferencji zorganizowanej w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie – „Kościół Katolicki w czasach...

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

Mariologia

Najświętsza Maryja Panna i Różaniec

W ciągu tych wszystkich pełnych trudu stuleci odkąd Dominik jako pierwszy nauczał Różańca, dla milionów dusz ta niebiańska koronka była ostatnią deską ratunku, by dostać się do Nieba. Podczas okropnych prześladowań szerzących się w kolejnych krajach, chrześcijanie, którzy...

Maryja w życiu kapłana: ratowanie dusz

Kapłaństwo

Maryja w życiu kapłana: ratowanie dusz

Rozważając gorliwe poświęcenie się Jezusa dla dusz, serce kapłańskie rozpala się tym samym zapałem. Jak wszędzie, tak i tutaj, Chrystusa-Zbawiciela kontemplujemy obok Maryi i pod Jej bacznym okiem. Z Nią zrozumiemy ... jak Chrystus, od pierwszej chwili swojego życia na tym świeci aż...

Dusza apostolstwa - nabożeństwo do Niepokalanej Matki

Święci maryjni

Dusza apostolstwa - nabożeństwo do Niepokalanej Matki

Czy człowiek apostołujący ma wyrwać duszę z grzechu, czy ma w niej rozwinąć cnoty, zawsze powinien mieć jako pierwszy cel, za przykładem św. Pawła, zrodzić Zbawiciela w tych duszach. A ponieważ, jak powiada Bossuet, Bóg postanowił dać nam Zbawiciela za pośrednictwem Maryi,...

Narodzenie Najświętszej Panny i nadanie Jej imienia „Maryja”

Mariologia

Narodzenie Najświętszej Panny i nadanie Jej imienia „Maryja”

Wezwanie tego imienia ratuje we wszelakich pokusach, bo Maryja nie tylko sama pokonała węża piekielnego, ale także i dzieciom swoim wyprasza siłę i męstwo w walce. Ona też objawiła św. Brygidzie, że nie masz na ziemi tak wielkiego grzesznika, od którego by szatan nie odstąpił, byleby...

Encyklika św. Piusa X Tribus circiter „O mariawitach albo mistycznych kapłanach polskich”

Historia Kościoła

Encyklika św. Piusa X Tribus circiter „O mariawitach albo mistycznych kapłanach polskich”

Około trzech lat temu Stolica Apostolska powzięła wiadomość, że pewna liczba kapłanów w Waszych diecezjach, z młodego głównie kleru, utworzyła jakieś niby zakonne stowarzyszenie pod nazwą „Mariawitów”, czyli „kapłanów mistyków” bez żadnego na to zezwolenia ze strony...