Gaude Maria

List apostolski

Nauka

List apostolski "Iam Vos Omnes"

Skoro zaś bez żadnych zasług pełnimy obowiązki Jego wikariusza tu na ziemi, dlatego z wyciągniętymi ramionami gorąco oczekujemy powrotu błądzących synów na łono Kościoła katolickiego, aby móc przyjąć ich do niebiańskiego domu Ojca i ubogacić ich Jego niewyczerpanymi skarbami. Upragniony zaś powrót do prawdy i jedności z Kościołem katolickim jest podstawą nie tylko zbawienia jednostek, ale także całej społeczności chrześcijańskiej i świat nie będzie mógł się cieszyć prawdziwym pokojem, dopóki nie nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Znaczki dla uczczenia objawień w Fatimie

Poczta Filipińska (PHLPost) wyemitowała okolicznościową serię znaczków dla uczczenia setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. ...

Papież Franciszek: Nabożeństwo do Maryi obowiązkiem każdego chrześcijanina

„Aby nasza wiara nie została zredukowana jedynie o idei i do doktryny - nauczał Ojciec Święty - każdy z nas potrzebuje macierzyńskiego serca, które wie, jak podtrzymać czułą miłość Boga i poczuć bicie serca osób wokół nas”....

Św. Stanisław Kostka (1): najbliższe otoczenie Świętego

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (1): najbliższe otoczenie Świętego

Szlachta mazowiecka była religijna i szczerze przywiązana do Kościoła katolickiego. I chociaż nowinki religijnej obejmowały inne połacie Polski, chociaż husytyzm już wcześniej przed reformacją nawiedzał sąsiednią ziemię dobrzyńską, to jednak nie dosięgnął województw...

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Mariologia

Życie Maryi: Mędrcy ze Wschodu

Krótka chwila pokłonu Mędrców przeminęła rychło, ale utrwaliła się na długo w umyśle Maryi, i tym mocniej zakorzeniała się w miarę wzrostu jej wiary. Dziwnym zrządzeniem woli Bożej, która objawiała się za każdym razem w sposób nadprzyrodzony, zaszły w krótkim odstępie czasu...

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Mariologia

Przedziwne Macierzyństwo Maryi

Jest Ona Matką Jezusa. Jakiego Jezusa? Tego, który swoje doczesne narodzenie z Matki czyni odblaskiem przedwiecznego swego narodzenia z Ojca. Tego, który narodzonych z ludzi przemienia cudownie i odnawia w nieznany dotąd sposób. Tego, który swoim narodzeniem ocala narodzonych do życia...

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (3)

Msza Św.

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (3)

Żeby jeszcze lepiej ocenić wagę przywiązaną do słuchania Mszy św., pamiętajmy, że chwała we Mszy św. Panu Bogu oddana przewyższa tę, jaką Mu wszyscy Aniołowie i Święci oddają w Niebie; ci bowiem, jakkolwiek święci, są stworzeniami, cześć przeto przez nich składana jest...

Żywot Świętego Bernarda (4): Święty Bernard wybrany opatem w Clairvaux, czyli w Jasnej dolinie

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (4): Święty Bernard wybrany opatem w Clairvaux, czyli w Jasnej dolinie

Przybycie zakonników i objęcie przez nich dzikiego miejsca w posiadanie, odbyło się bardzo uroczyście. Pod mądrym a bogobojnym kierownictwem św. Bernarda, zakwitło w nowej osadzie życie zakonne. Wskutek świątobliwości prawie anielskiej tych nowych mieszkańców, dolina dotąd zbójecka,...

Życie Maryi: Poselstwo Anioła i odpowiedź Maryi

Mariologia

Życie Maryi: Poselstwo Anioła i odpowiedź Maryi

Zrządzenie Boże, które znane było jedynie dotąd pod osłoną przepowiedni — ukazało się teraz oczom Maryi, pierwszej spośród ludzi, w jasnym świetle prawdy. Wiedziała obecnie o tej tajemnicy wszystko, co było jej potrzebne, aby mogła dać świadome i dobrowolne przyzwolenie na to,...