Gaude Maria

Harmonia jako owoc Ducha Św.

Teologia

Harmonia jako owoc Ducha Św.

Każdy człowiek sądzi w praktyce zgodnie ze skłonnościami swej woli i swego zmysłowego pożądania, toteż jeżeli te skłonności nie są opanowane przez cnoty, to sąd praktyczny człowieka nie będzie właściwy. Będzie niekiedy tylko pozornie roztropny, wskazując na pewną bystrość umysłu, doświadczenie czy przebiegłość, ale nie będzie rzeczywiście roztropny. Zabraknie w nim albo sprawiedliwości, albo cierpliwości, albo umiarkowania, albo łagodności, albo prostoty, a może będzie go cechowała dwulicowość, złączona czasem z pochopnością, a czasem z opieszałością. Otóż Duch Św., przychodząc do duszy, ustala w niej — przez miłość i roztropność chrześcijańską — łączność cnót wlanych, a także cnót nabytych, jeżeli poprzednie ćwiczenie się w nich było wystarczające do ich nabycia. Wszystkie więc cnoty wzrastają jednocześnie, podobnie — by posłużyć się już przytoczonym i użytym przez św. Tomasza porównaniem — jak palce ręki dziecka. ...

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Poświęcenie Sercu Maryi w Płocku

W dniu 13 maja br., w 101. rocznicę Objawień Fatimskich, grupa wiernych Mszy św. w klasycznej formie rytu rzymskiego złożyła akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w intencji jego rychłego triumfującego zwycięstwa. ...

Uroczystości Najświętszej Maryi Panny patronki Luksemburga

Z wieloma naszymi strapieniami sami nie potrafimy sobie poradzić. Potrzebujemy Jej macierzyńskiej pomocy i wsparcia. Potrzebujemy Jej pocieszenia - mówił abp Marek Jędraszewski w homilii, którą wygłosił na zakończenie Oktawy ku czci Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych (Notre-Dame Consolatrice des Affligés) - Patronki Wielkiego Księstwa Luksemburg....

Św. Andrzej Bobola - niezwyciężony bohater Chrystusowy

Święci maryjni

Św. Andrzej Bobola - niezwyciężony bohater Chrystusowy

Wzdraga się dusza na wspomnienie wszystkich tych mąk, które bohater Chrystusowy z niezłomnym męstwem i nieugiętą wiarą przecierpiał. „Po obiciu kijami i dotkliwych policzkach, przywiązany sznurem do konia, ciągniony był przez jeźdźca na powrozie męczącą i krwawa drogą aż do...

Maryja wzorem wiary

Mariologia

Maryja wzorem wiary

Maryja jest gwiazdą morską nie tylko jako zwia­stunka „Słońca sprawiedliwości", lecz także jako drogo­wskaz wiernych, żeglujących po burzliwym morzu tego świata. „Jej życie chwalebne, światło dało światu, jej życie wzniosłe wszystek oświeca Kościół". Do niej stosuje...

O wartości współcierpienia z Jezusem i Maryją

Maryja

O wartości współcierpienia z Jezusem i Maryją

Jezus modlił się, nauczał i pokazał, w jaki sposób powinniśmy żyć. Czy to wszystko, co zrobił, aby ocalić świat? Nie, wybawił go przede wszystkim poprzez swoją Mękę i swoją Śmierć. Możesz Mu pomóc ratować swoich braci. Czy rozumiesz jednak, że aby to czynić musisz nauczyć...

Maryja jako zorza w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

Święci maryjni

Maryja jako zorza w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

W dniu 7 marca, w rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu, Kościół Katolicki obchodzi uroczystość tego Świętego, zwanego Doktorem Anielskim. Z tej okazji przytaczamy fragment książki Rozmyślania o Matce Bożej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu autorstwa o. Konstantego Marii...

Rozmyślania o Matce Bożej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

Do pobrania

Rozmyślania o Matce Bożej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu

Ite ad Thomam – „Idźcie do Tomasza” (Pius XI). Niniejsza publikacja z morza Tomaszowej wiedzy wydobywa jedną perłę – jego naukę o Matce...

Św. Stanisław Kostka (3) – w Rostkowie

Święci maryjni

Św. Stanisław Kostka (3) – w Rostkowie

Dokumenty kościelne ukazują nam Jana Kostkę, dziadka św. Stanisława, jako fundatora prywatnych kaplic w kościele parafialnym w Przasnyszu i w Rostkowie. W roku 1488 biskup płocki pozwolił „erigi et construi oraculum in Rostkow"; a ksiądz Michał Boniecki, proboszcz przasnyski,...