Gaude Maria

Żywot Świętego Bernarda (3): Przyjęcie do zakonu i nowicjat

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (3): Przyjęcie do zakonu i nowicjat

Pomimo ustawicznego czuwania nad sobą, aby najmniejszego błędu nie popełnić i ściśle zachować regułę nie tylko pozornie, ale wolą i sercem, dopuścił się jednak dwóch lekkich przewinień, które go do tym większej gorliwości i baczności nad sobą samym pobudzały. Po wstąpieniu do nowicjatu miał zwyczaj codziennie odmawiać za duszę swej kochanej matki Aletty siedem psalmów pokutnych. Pewnego wieczora, nie odmówiwszy ich, położył się spać. Św. Stefan, któremu Bóg objawił tę małą opieszałość, przywołał Bernarda na drugi dzień i rzekł łagodnie: „Bernardzie, Bernardzie, komu zleciłeś wczoraj obowiązek zmówienia siedmiu psalmów pokutnych za spokój duszy ś.p. twej matki?”. Święty młodzieniec, przerażony tym niespodziewanym pytaniem, zwłaszcza , że nikomu się nie zwierzył ze zwyczaju odprawiania tych modlitw, upadł z pokorą do nóg św. Opata i prosił o przebaczenie, przyrzekając, że nigdy już nie dopuści się takiego niedbalstwa....

CZYTAJ DALEJ

Aktualności

Dar koron na Jubileusz 300-lecia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

28 lipca miało miejsce uroczyste odsłonięcie Jasnogórskiej Ikony Królowej Polski ozdobionej zrekonstruowanymi koronami papieża Klemensa XI....

Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej (zapowiedź)

Na stadionie miejskim w Buku 10 września 2017 roku podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 12.00 abp Stanisław Gądecki dokona koronacji na prawie diecezjalnym cudownego wizerunku Matki Bożej Bukowskiej Literackiej....

Starotestamentalne korzenie (1)

Historia Kościoła

Starotestamentalne korzenie (1)

W pogaństwie widzimy w części bezwiedne, w części świadome pragnienie, w żydostwie zaś rzeczywiste zapoczątkowanie zbawienia. Jeżeli więc zadaniem Greków było rozwijać wiedzę i sztukę, a Rzymian wykształcić ustrój polityczny i prawny, to wszechświatowe znaczenie historyczne...

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (1)

Msza Św.

Skarb Ukryty. Krótki wykład Ofiary Mszy Świętej (1)

Czyż zatem przejęci tak wzniosłym powołaniem, będziecie nadal słuchać Mszy św., to stojąc przez cały czas, to rozmawiając lub patrząc się tu i ówdzie, co więcej drzemiąc przez czas odnawiającej się męki Pana Jezusa? Bezrozumni czy nie wiecie, że się na ołtarzu krew Chrystusa...

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (2)

Organizacja Kościoła

Królestwo Chrystusa na ziemi. O organizacji Kościoła Katolickiego (2)

Chrystus jest Głową Kościoła powszechnego i sam mu przewodniczy. Jednocześnie rządzi także diecezjami i parafiami za pośrednictwem pasterzy, którzy rządzą w Jego imieniu i powagą Jego autorytetu. Szczególnie w Rzymie, najważniejszej i centralnej diecezji całego Kościoła, Chrystus...

Żywot Świętego Bernarda (2): Walka przed wstąpieniem do klasztoru

Święci maryjni

Żywot Świętego Bernarda (2): Walka przed wstąpieniem do klasztoru

Bernard zapragnął wstąpić do surowego nowo powstałego klasztoru Cystersów. Aby jednak łatwiej zrozumieć przemianę w duszy Świętego, który, porzucając świat, poddał się pod jarzmo trudnej reguły cysterskiej, warto rozważyć pokrótce walkę, jaką stoczył w duszy, nad...

Maryja tarczą wiary, czyli miejsce Matki Bożej w apologii chrześcijańskiej (2)

Mariologia

Maryja tarczą wiary, czyli miejsce Matki Bożej w apologii chrześcijańskiej (2)

Otóż sporą część tych czynów Bożych dokonał Bóg dla Maryi i przez Maryję, podnosząc Ją w ten sposób do zaszczytu kolumny prawdy w znaczeniu biernym i czynnym. Uwydatnia się to szczególnie jasno w proroctwach. Proroctwa dotyczące Maryi dowodzą, że jest Ona w sposób nadzwyczajny...

Życie w zjednoczeniu z Maryją – jedność woli (2)

Mariologia

Życie w zjednoczeniu z Maryją – jedność woli (2)

Obowiązki stanu, zdarzenia zewnętrzne i natchnienia łaski objawiają nam życzenia i pragnienia naszej Matki Niebieskiej. Dostosowanie się do wszystkich tych wskazówek, ujawniających Jej intencje w stosunku do nas, oznacza życie w bliskim z Nią zjednoczeniu, co jest możliwe poprzez naszą...